română   magyar

KOLTÓ RÖVID TÖRTÉNETE

Koltó a történelmi Kővár-vidékhez tartozik, a régió központja a tatárjárás után épült és katonailag megerősített Kővár volt, aminek romjai ma is láthatóak a Lápos folyó egy éles kanyarulatában.

A területhez a történelem folyamán több mint száz település tartozott. Irányítója a mindenkori, a király vagy az erdélyi fejedelem által kinevezett főkapitány volt. Amennyiben egy-egy főúri család hosszabb ideig töltötte be ezt a tisztséget, általában megszerezte a környék birtokjogát is. Többek közt így történt a Drágffyakkal, akik 180 évig birtokolták a vidéket, majd a Telekiekkel, akik a XVII. század közepétől uralták Kővár vidékét.

gróf Teleki Sándor

A leleszi Konvent, máig fennmaradt feljegyzései alapján, Koltó 1405-ben már szerepelt a magyarországi helységek leltárában. Hírneve a reform-korban alapozódik meg, a korszak egyik ismert személyiségének ideköltözésével. Ez az ember gróf Teleki Sándor, a nagy költő, Petőfi, egyetlen főúri barátja, aki községünk lakosa lesz 1845-ben. Barátságukból ered a nagy költő többszöri látogatása Koltón 1846-1847 októbere közt.

A kastély -
Jókai Mór razja

Petőfi itttartózkodásai alatt a magyar és világirodalmat 29 remekművel gazdagítja, itt tölti rövid életének legboldogabb időszakát, mézesheteit Szendrey Júliával. Itt tartózkodása emlékére az önkormányzat a lakosság közreműködésével minden év szeptemberében egy emlékünnepet rendez, ezen előadók, fellépők és nagyszámú közönség jelenik meg a környékről és a határokon túlról is. 1962-től a kastély egyik hálószobájában emlék-kiállítás létezik, ami a 90-es években az egész emeletet elfoglaló múzeummá nőtte ki magát.

A kastély ma

Koltó, Máramaros megye, Románia
telefon: 00 40 262 289 289
email: primaria_coltau@yahoo.com
www.kozseghaza-kolto.ro
www.primaria-coltau.ro

honlaptervezés és fejlesztés: PINTER VISUAL